Ako nás podporiť?

Posted by on január 1, 2015

Divadlo Ívery je unikátne študentské a absolventské divadlo študentov aj absolventov bratislavských vysokých škôl. Ako jediné divadlo tohto druhu, má stálu scénu v spomínaných priestoroch na Školskej ulici č.14 v mestskej časti Bratislava – Staré mesto. Hrá nepretržite každý týždeň v každej divadelnej sezóne. Naším hlavným poslaním je priniesť kultúru, divadelníctvo a hlboké umelecké zážitky širokej verejnosti jazykom nehercov, teda Vás všetkých.

Členom Divadla Ívery sa môže stať každý študent ľubovoľnej vysokej školy, ktorý prejaví vôľu a lásku k divadlu. Divadlo Ívery tvorí skupina nadšencov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú skúšaniu a umeleckej činnosti a každý štvrtok vystúpia na divadelné dosky, aby potešili divákov. Odmenou pre nich sú len potlesk, úsmevy a dobrý pocit. Cieľom našej činnosti je výchova mladých ľudí, návrat ku krásnym ľudským hodnotám, umelecká tvorba, pohladenie duše a humor.

Ak Vás činnosť nášho občianskeho združenia oslovila, využite možnosť a podporte snahu mladých ľudí zlepšiť svet, v ktorom žijeme – podporte nás cez 2% z Vašich daní nielen pre nás, ale aj pre Vás tých, ktorí nás navštevujú a pre ktorých hráme. Dôkazom, že rozhodnutie poukázať podiel zaplatenej dane práve nám je dobré rozhodnutie, si môžete pozrieť ktorýkoľvek štvrtok v našom divadle.

Akékoľvek otázky ohľadom poukázania Vašich dvoch percent z daní Divadlu Ívery adresujte náš e-mail.

Ako poukázať 2% z Vašich daní?

Nižšie je uvedený návod ako podporiť divadlo Ívery cez priame poukázanie podielu zaplatených daní. Od splnenia podmienok zhruba do 90 dní, daňové úrady prevedú daný podiel zo zaplatenej dane v prospech nášho Občianskeho združenia. Vopred všetkým ďakujeme. Aj vďaka Vám bude divadlo Ívery pokračovať a budú vznikať ďalšie predstavenia.

Nájdite sa v nižšej uvedenej kategórii pre správny postup:

 

1. Daňové povinnosti rieši za mňa zamestnávateľ – požiadal som ho, aby vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov. Vtedy treba:

 

a) Vytlačiť a dať vyplniť zamestnávateľovi POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech jedného prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EURÁ.

b) Vyplniť VYHLÁSENIE

Vo vyhlásení vyplňte údaje v I.oddieli – údaje o daňovníkovi. II. ddiel – údaje o prijímateľovi, teda údaje o našom OZ už máte na tlačive vyplnené.

Obe tieto tlačivá doručte alebo osobne zaneste do podateľne do 30.4.2016 na príslušný Daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo tým poverte Vášho zamestnávateľa (mzdovú učtáreň), nech to za Vás urobí.

2. Som Fyzická osoba a podávam si daňové priznanie – typ A sám.

Treba vyplniť oddiel VIII. nasledovnými údajmi nášho OZ a do riadku 75 hodnotu 2% z r.58, no tá musí byť aspoň 3 EURÁ. V opačnom prípade poukázanie nie je možné. Termín na poukázanie je totožný s termínom podania daňového priznania teda 31.3.2016. 

V prípade, že ste už podali svoje ďaňové priznanie bez vyplnenia daného odielu je možné poukázať  2% z daní dodatočne vyplnením a zaslaním tlačív z bodu 1.) na miesto-príslušný daňový úrad a to do  30.4.2016.

DP typ A

3.Som Fyzická osoba a podávam si daňové priznanie – typ B sám.

Treba vyplniť oddiel XII. nasledovnými údajmi nášho OZ a do riadku 124 hodnotu 2% z r.96, no tá musí byť aspoň 3 EURÁ. V opačnom prípade poukázanie nie je možné. Termín na poukázanie je totožný s termínom podania daňového priznania teda 31.3.2016. 

V prípade, že ste už podali svoje ďaňové priznanie bez vyplnenia daného odielu je možné poukázať  2% z daní dodatočne vyplnením a zaslaním tlačív z bodu 1.) na miesto-príslušný daňový úrad a to do  30.4.2016.

DP typ B

4.Som Právnická osoba:

Účtovníčke ohlásiť poukázanie 2% z dane Divadlu Ívery a teda vyplnenie IV. časti údajmi o našom OZ. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 EUR Termín na poukázanie je totožný s termínom podania daňového priznania teda 31.3.2016.

UPOZORNENIE:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní  že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónku 2.

Údaje o občianskom združení:
Divadlo Ívery
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42134901
Sídlo: 83102 Bratislava, m. časť Nové Mesto, Cintulova 3
IBAN: SK8002000000002611786654

Comments are closed.